Cookieverklaring

Renew or change your cookie consent

WELKOM BIJ ONZE COOKIEVEKLARING. WIJ STREVEN ERNAAR UW ONLINE ERVARING ZO GOED MOGELIJK TE MAKEN. ONZE SITE MAAKT DAN OOK GEBRUIK VAN COOKIES. DEZE VERKLARING IS OP U VAN TOEPASSING WANNEER U ONZE SITE BEZOEKT. WIJ LEGGEN IN DEZE VERKLARING UIT WELKE COOKIES ONZE SITE GEBRUIKT, VOOR WELKE DOELEINDEN EN WELKE KEUZES U HEEFT.

Wij, We, Ons, OnzeHuboo Technologies B.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan De Run 5303, 5503 LW Veldhoven, Nederland, geregistreerd in het bedrijvenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82468575.
Sitewww.huboo.com/nl en https://go.huboo.com/l/919503/2021-08-13/7w89
U, Uween bezoeker van onze Site(s)
 1. DEFINITIES

In deze verklaring hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVGde Europese privacywetgeving, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Telecommunicatiewetde Nederlandse wetgeving inzake het gebruik van telecommunicatie.
Persoonsgegevensalle informatie die op u betrekking heeft, die u aan ons verstrekt en die wij nodig hebben om onze Dienst te kunnen verlenen, zoals uw naam en contactgegevens.
Cookiekleine tekstbestanden die worden achtergelaten op uw browser wanneer u op onze Site komt.
First party Cookiesdit zijn Cookies die rechtstreeks door ons via de Site worden geplaatst en alleen door ons worden gebruikt.
Third Party Cookiescookies van derden worden geplaatst door andere sites en/of partijen dan wij.
Derdeniedere derde partij die toegang heeft tot onze Site of die wij inschakelen bij onze Dienst, maar die niet voor ons werkzaam is.
 • TOEPASSELIJKHEID VERKLARING EN CONTACTGEGEVENS

Cookies worden doorgaans gebruikt om bij te houden welke instellingen u heeft geselecteerd en welke acties u heeft ondernomen op onze Site(s). Cookies kunnen informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van een Site, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie.

In sommige gevallen kunnen Cookies ook verwijzen naar u als individu en moeten ze daarom worden beschouwd als Persoonsgegevens. Tenzij anders vermeld in deze verklaring, is onze privacyverklaring van toepassing op de Persoonsgegevens die wij mogelijk via de Cookies verzamelen en ten aanzien waarvan wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke.

Indien u vragen heeft over ons gebruik van Cookies, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn:

Huboo Technologies B.V.
De Run 5303, 5503 LW Veldhoven, Nederland
+31 852 080909
[email protected]

Deze verklaring is ook niet van toepassing op links van Derden, zoals YouTube. Wij kunnen niet garanderen dat deze Derden op een betrouwbare en veilige manier met uw Persoonsgegevens omgaan. U dient daarom altijd de privacyverklaring van een andere Site te lezen voordat u deze gebruikt.

 • WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Wanneer u onze Site(s) gebruikt, kunnen er bepaalde First Party en Third Party Cookies op uw computer worden geplaatst en toegankelijk worden gemaakt. Wij gebruiken Cookies om uw gebruikservaring van de Site te verbeteren en om ons aanbod van producten en/of diensten te verbeteren. Wij kiezen onze Cookies zorgvuldig en doen wat wij kunnen om ervoor te zorgen dat uw privacy altijd wordt beschermd en gerespecteerd. Als u meer wilt weten over Cookies in het algemeen, verwijzen wij u naar de uitgebreide informatie op Alles over Cookies.

In dit onderdeel leggen wij uit welke soorten Cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en voor hoe lang.

 • SOCIAL MEDIA BUTTONS

Onze Site bevat ook sociale media buttons van Derden om verbinding te maken met onze sociale media kanalen, namelijk Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Deze buttons worden gebruikt om integratie van sociale media met onze Site mogelijk te maken. In het algemeen werken deze buttons door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de sociale media kanalen zelf. Wanneer u onze Site bezoekt, zijn de buttons niet actief en is geen toestemming nodig.

Als u echter op (een van) deze buttons klikt, activeert u de functionaliteit van de buttons en kunnen de advertentiepixelcookies door deze sociale media kanalen worden geplaatst. Wij kunnen geen controle uitoefenen op Cookies die door scripts van Derden op onze Site worden geplaatst. Wanneer u Cookies accepteert via onze cookiebanner, geeft u alleen toestemming voor onze Cookies. Wij adviseren u daarom om de privacy- en cookieverklaring van deze social media-kanalen te lezen om te begrijpen wat deze kanalen met uw Persoonsgegevens doen wanneer de Cookies worden geactiveerd

 • COOKIES VERWIJDEREN

Wij maken geen gebruik van een technische oplossing die ons in staat stelt te reageren op een ‘Do Not Track’-signalen van uw browser. U kunt echter altijd de instellingen van uw browser aanpassen om de installatie van Cookies volledig te blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van Cookies kunt u vinden in de instructies van uw internetbrowser. Wij raden u altijd aan om te controleren of uw internetbrowser up-to-date is. Gebruik hiervoor eventueel de help- en begeleidingsknop van uw internetbrowser. De volgende links leggen uit hoe u de Cookie-instellingen in verschillende browsers kunt openen:

Indien u beslist om de Cookies in uw browser uit te schakelen, is het mogelijk dat sommige functies en diensten op onze Site niet naar behoren functioneren.

Indien wij uw Persoonsgegevens via onze Site verwerken, kunnen wij uw Persoonsgegevens op verzoek ook wissen of anonimiseren, tenzij er wettelijke bewaarplichten gelden. Wanneer u dit doet, kunt u informatie verliezen die u helpt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot de Site. U leest onder 5 meer over uw rechten ten aanzien van Persoonsgegevens.

 • UW RECHTEN

Op grond van Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 • RECHT OP INZAGE

U kunt de Persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.

 • RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft het recht uw Persoonsgegevens te laten wijzigen.

 • RECHT OP GEGEVENSWISSING

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 • RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden onze verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.

 • RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

 • RECHT OP BEZWAAR

Verder kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.

 • OVERIGE RECHTEN

U heeft bovendien het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken en tot slot heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

U kunt uw verzoeken tot het uitoefenen van deze rechten indienen bij ons via de contactgegevens als beschreven onder 2 (contactgegevens). Als het gaat om Persoonsgegevens gekoppeld aan een Cookie, dient u een kopie van de Cookie in kwestie mee te sturen. U kunt dit terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek(en) reageren. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Het indienen en afhandelen van uw verzoek is gratis, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond is of excessief.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens, u kunt dan ook altijd voorgaande verzoeken bij ons indienen en wij komen graag samen met u tot een oplossing. Indien u echter vermoedt dat wij uw Persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken, heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie.

Mocht u nog vragen hebben over ons gebruik van Cookies, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals beschreven onder 2 (contactgegevens).

Datum versie: 13 oktober 2021.