Privacy Notice

Çerez izninizi yenileyin veya değiştirin

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 1. Bu bildirimin kapsamı
 1. Huboo Technologies Limited (Huboo, biz, bize veya bizim) gizliliğinize saygı duymayı ve korumayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Bildirimi, hakkınızda işlediğimiz kişisel verilerle ne yaptığımızı ortaya koymaktadır.
 1. Bu Gizlilik Bildirimi, (i) huboo.com (Web Sitesi) kullanıcılarının, (ii) müşterilerimizdeki irtibat kişilerimizin ve e-ticaret fulfillment hizmetlerimizi kullanan müşterilerimize sunduğumuz “Gösterge Paneli” adını verdiğimiz müşteri portalımızın kullanıcılarının (Gösterge Paneli) ve (iii) doğrudan müşterilerimizin son müşterilerinin (son müşteriler) kişisel verilerini, bu bilgilerin doğrudan müşterilerimiz tarafından hizmetlerimizle bağlantılı olarak sağlandığı durumlarda (yani; son müşteri siparişlerini yerine getirebilmemiz için) işlememiz için geçerlidir. Bu Gizlilik Bildiriminde sizi veya sizin bilgilerinizi kullanarak işlediğimiz kişisel veri konularına atıfta bulunuyoruz.
 1. Bu Gizlilik Bildirimi, bağlantı verebileceğimiz diğer web sitelerini kapsamaz. Müşterilerimizin veya ortaklarımızın müşterilerinin kişisel verilerini nasıl işledikleri hakkında bilgi için lütfen doğrudan web sitelerini ziyaret edin. Örneğin, müşterilerimizden birinden bir ürün siparişi verirseniz, kendi gizlilik bildirimleri veya politikaları içinde size bu bilgiyi sağlayacaklardır.
 • Bizim Rolümüz
 • Biz, Huboo Technologies Limited (Huboo olarak ticaret yapıyoruz), İngiltere ve Galler’de 09727464 şirket sicil numarasıyla kayıtlı bir şirketiz. Kayıtlı ofisimiz 41 Corn Street, Bristol, BS1 1HT adresindedir. Bilgi Komiserliği Ofisi’ne ZA143402 kayıt numarasıyla kayıtlıyız.
 • Veri Koruma Kanunu 2018 ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR, Avrupa Birliği 2016/679) kapsamında (ve İngiltere’de yürürlükte olduğu ölçüde), büyük çoğunlukla, Huboo sizinle ilgili işlediği kişisel verilerin denetleyicisidir. Ancak, müşterilerimizin ürünlerini teslim ettiğimiz son müşterilere ait kişisel verileri işlerken, bu veriler müşterilerimiz tarafından bize sağlanır ve bu durumda veri işleyen sıfatıyla hareket ederiz. Bu tür kişisel verilerle ilgili olarak, müşterilerimiz veri denetleyicileridir ve veriyi topladıklarında veri gizliliği bilgilerini sağlama yükümlülüğüne sahiptirler.

[email protected] 

 • Topladığımız kişisel veriler
 • kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir yaşayan bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 • Bu gizlilik bildiriminin uygulandığı kişiler kayıtlı şirketler, tek tüccarlar, ortaklıklar veya bireyler olabilir.  Müşterilerimiz kayıtlı bir şirket olduğunda, o şirketteki kişiyle ilgili kişisel verileri işleyeceğiz.
 • Web Sitesi kullanıcılarının işlediğimiz kişisel verileri, hizmetlerimiz hakkında bilgi almak isteyen kişiler tarafından sağlanan aşağıdaki bilgiler olacaktır:
 • İsim
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası (varsa)

Ek 1’deki Çerez Bildirimimizde açıklandığı gibi Web Sitesinde de çerezler kullanıyoruz.

Ayrıca, kariyer web sitesi sayfalarımızda yayınlanan bir iş ilanına başvuran kişilerin aşağıdaki kişisel verilerini de işliyoruz:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Adres (başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak)
 • Kariyer ve eğitim geçmişi gibi kişisel profil bilgileri

Müşterilerimizin müşterisi olan ve Web Sitesi üzerinden bizimle iletişime geçen bireylerin aşağıdaki kişisel verilerini de işlemekteyiz:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Adres
 • Si̇pari̇ş detaylari
 • IP adresi
 • Müşterilerimizin irtibat noktası olan bireylerin (aynı zamanda Gösterge Paneli’nin kullanıcıları da olabilir) aşağıdaki kişisel verilerini işliyoruz:
 • İsim
 • Adres
 • E-posta adresleri ve telefon numaraları gibi iletişim bilgileri
 • IP adresi (çerezler tarafından otomatik olarak toplanır)

Nihai müşterilerle ilgili olarak, müşterilerimizden sipariş bilgilerini alırız ve siparişlerin işlenmesi ve teslim edilmesiyle bağlantılı olarak bu kişilerin aşağıdaki kişisel verilerini işleyeceğiz:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Adres
 • Sipariş vermeniz için gereken diğer bilgiler
 • Hizmetlerimizi tanıttığımız satış konferansları, fuarlar ve benzeri etkinliklerde verilerini elde ettiğimiz kişilerin aşağıdaki kişisel verilerini işlemekteyiz:
 • İsim
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası.
 • Topladığımız kişisel verilerle ne yapıyoruz
 • 4.1               Kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanırız:
 • Hizmetlerimiz hakkında soru soruyorsanız veya ilk görüşmeyi veya tanışmayı takip edebilmemiz için bilgilerinizi başka bir şekilde verdiyseniz, ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilerle sizinle iletişime geçmek için;
 • Müşterilerimizden birinde irtibat noktası iseniz, hizmetlerimizi kullanırken size destek sağlamak ve şikayetler veya diğer geri bildirimlerle ilgilenmek de dahil olmak üzere olabilecek sorularınızı yanıtlamak da dahil olmak üzere müşteri hesabını çalıştırmak ve yönetmek için;
 • Son müşteriyseniz, müşterilerimizden birinden satın aldığınız ürünler için verdiğiniz siparişleri yerine getirmek için;
 • Müşterimiz veya son müşterimiz iseniz, hizmetlerimizi kullanırken size destek sağlamak ve şikayetler veya diğer geri bildirimlerle ilgilenmek de dahil olmak üzere sorularınızı yanıtlamak için;
 • Eğer bir pozisyon için başvuruda bulunuyorsanız, başvurunuzu işleme koymak için.
 • Doğrudan bir müşteriyle sözleşme yaptığımız durumlarda, sözleşmemizi gerçekleştirmek için belirli kişisel verilere ihtiyaç duyarız. Son müşteri olduğunuz ve siparişinizi yerine getirmek ve teslimatını düzenlemek için bir ürün sipariş ettiğiniz bir işletme tarafından görevlendirildiğimiz durumlarda, sizinle bir sözleşmemiz yoktur, ancak teslimatınızı tamamlamak için kişisel verilerinize ihtiyacımız olacaktır. Bu verileri sipariş verdiğiniz müşterilerimizden elde ederiz.  Gerekli kişisel verileri sağlamazsanız, teslimatı yapamayız. Teslimat amacıyla son müşteri verileri toplandığında, müşterimiz (sipariş verdiğiniz şirket) hangi kişisel verileri sağlamanızın zorunlu olduğunu ve kişisel verilerinizin nasıl işleneceğini size bildirmelidir.
 • GDPR dahil olmak üzere yürürlükteki veri koruma yasaları uyarınca, kişisel verilerinizi yalnızca bunu yapmak için yasal bir dayanağımız varsa işlememize izin verilir. Aşağıdaki tablo, yukarıda belirtilen amaçların her biri ile ilgili yasal dayanağı detaylandırmaktadır.
Amaçİşlenen kişisel verilerYasal dayanak
Hizmetlerimiz ve müşteri olma hakkında bilgi taleplerine yanıt vermek veya bir ilk görüşmeyi veya tanışmayı takip etmek içinSizin tarafınızdan sağlanan iletişim bilgileriBu kişisel verileri, ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilerle yanıt vermek için kullanmak üzere iletişim bilgilerinizi verdiğiniz için bunu yapmak için onayınıza sahip olduğumuz temelinde işleriz
Web sitemiz aracılığıyla kendilerinden daha fazla haber almak istediğinizi belirtmeniz halinde bilgilerinizi seçilen üçüncü taraflara iletmek içinSizin tarafınızdan sağlanan iletişim bilgileriBu kişisel verileri, size yanıt verebilmeleri için ilgili üçüncü tarafa iletmemiz için iletişim bilgilerinizi verdiğinizden, bunu yapmak için onayınıza sahip olduğumuz temelinde işleriz
Seçilen bir üçüncü taraftan bir hizmet ayarlamak için kişisel verilerinizi kullanmakSizin tarafınızdan sağlanan kişisel verilerBu kişisel verileri, sizin adınıza bunu ayarlamamız için iletişim bilgilerinizi verdiğiniz için bunu yapmak için izninize sahip olduğumuz temelinde işleriz
Müşteri hesaplarımızı çalıştırmak ve yönetmekAdınız ve adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil iletişim bilgilerinizBu kişisel verileri, hizmetlerimizi sunmak için müşterilerimizle yaptığımız sözleşmeyi yerine getirmemizi sağlamak için gerekli olduğu temelinde (doğrudan müşteri ile irtibat kurduğumuz durumlarda) ve müşteriden bir temsilci ile irtibat kurduğumuz durumlarda, bu tür bir işlemede meşru bir menfaatimiz olduğu temelinde (genellikle işvereniniz olacak olan müşterimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek için) işliyoruz.
Sizin (son müşteri olarak) müşterilerimiz olan tüccarlara doğrudan (web sitelerini kullanarak) veya üçüncü taraf bir platform (örneğin eBay, Shopify veya Amazon) aracılığıyla verdiğiniz siparişleri yerine getirmek içinAdınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, sipariş bilgileriniz ve müşterimiz tarafından bize sağlanan siparişle ilgili diğer bilgilerBu kişisel verileri, meşru menfaatlerimiz ve sipariş verdiğiniz müşterimizin meşru menfaatleri, yani siparişinizi size teslim etmemiz ve müşterimizle yaptığımız sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmemiz için gerekli olması temelinde işliyoruz
Siparişinizi yerine getirmek için gerekli üçüncü taraf hizmetlerini düzenlemek içinAdınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, sipariş bilgileriniz ve müşterimiz tarafından bize sağlanan siparişle ilgili diğer bilgilerBu kişisel verileri, meşru menfaatlerimiz ve sipariş verdiğiniz müşterimizin meşru menfaatleri, yani siparişinizi size teslim etmemiz ve müşterimizle yaptığımız sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmemiz için gerekli olması temelinde işliyoruz
Hizmetlerimizi kullanırken size destek sağlamak ve sorularınızı yanıtlamak içinAdınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresinizBu kişisel verileri, sorunuzu yanıtlamak için kullanmak üzere iletişim bilgilerinizi verdiğiniz için bunu yapmak için onayınıza sahip olduğumuz temelinde işleriz
Şikayetlerle veya diğer geri bildirimlerle ilgilenmekAdınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresinizBu kişisel verileri, şikayetinize yardımcı olabilmemiz veya geri bildiriminizi işimizde iyileştirmeler yapmak ve müşterilerimiz ve son müşterilerimiz için mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için kullanabilmemizi sağlamak için meşru bir menfaatimiz olduğu temelinde işleriz
Boş pozisyonlar için online başvuruları yönetmekİsim, e-posta adresi, Telefon numarası, adresi (başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak) ve kariyer ve eğitim geçmişi gibi kişisel profil bilgileriBu kişisel verileri, başvuruları verimli ve hızlı bir şekilde ele alma konusunda meşru bir menfaatimiz olması temelinde bu amaçlar için işliyoruz
 • GDPR uyarınca, kişisel verileri yalnızca işleme nedenimiz ışığında gerekli olduğu sürece saklayacağız. Örneğin, size bir paket teslim ediyorsak, teslimatla ve/veya sipariş iade işlemleriyle ilgili herhangi bir soruyla ilgilenebilmemiz için adınızı ve adresinizi siparişin alınmasından siparişin teslim edilmesinden makul bir süre sonrasına kadar saklamamız gerekecektir. Ayrıca, müşterilerimizle ilgili kişisel verileri, bizimle olan hesaplarının aktif olduğu süre boyunca ve sonrasında kayıt tutma amaçlarımız için makul bir süre boyunca işlememiz gerekecektir.
 • İşlediğimiz tüm kişisel veriler, GDPR’nin gerekliliklerini karşılamak için uyguladığımız teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerine uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.
 • Müşterilerimizin veya son müşterilerimizin kişisel verilerini, yürüttüğümüz yerine getirme hizmetleriyle ilgisi olmayan faaliyetler için kullanmayız.
 • Kişisel verilerinizin paylaşılması
 • Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmamıza ve karşılığında müşterilerimizle yaptığımız sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmemize yardımcı olan üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Bunlar, son müşteri siparişlerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak bize hizmet sağlayan seçilmiş üçüncü taraflardır (kuryeler ve diğer teslimat hizmeti sağlayıcıları, kurye entegrasyonu, etiket basımı, sipariş iade işlemleri ve sipariş eki üretimi).
 • Kişisel verilerinizi, hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak veya seçilen bir üçüncü taraftan bir hizmet ayarlamak için ilgi duyduğunuzu belirtmeniz halinde, diğer belirli hizmetleri sağlayan seçilmiş üçüncü taraflarla da paylaşacağız.
 • İş ilanlarına yapılan başvuruları yönetmek amacıyla, başvurulardaki kişisel verileri üçüncü bir tarafla (Workable Technology Limited) paylaşıyoruz.
 • Son olarak, düzenleyici veya yasal bir hükme uymak için bunu yapmamız gerektiğinde kişisel verileri paylaşırız.
 • Kişisel verilerinizi asla doğrudan pazarlama için satmayacağız.
 • Üçüncü tarafların kişisel verilerinizi işlemesine yalnızca kişisel verilerinizi korumak için uygun önlemleri aldıklarından emin olduğumuz takdirde izin veririz. Kişisel verilerinizi paylaştığımız herhangi bir üçüncü taraf, bu verileri yalnızca onları işlemcimiz olarak görevlendirdiğimiz görevi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanma yetkisine sahiptir. Başka amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Kişisel verilerinizi yasal olarak gerekli olduğu durumlarda, örneğin vergi makamlarına veya suçun önlenmesi veya tespit edilmesi amacıyla, yasal işlemlerle bağlantılı olarak, yasal tavsiye almak amacıyla veya yasal hakların veya taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla kişisel verilerinizi paylaşmamız gerektiğinde ifşa edeceğiz.
 • Kişisel verilerin depolandığı ve aktarıldığı yerler
 • Topladığımız kişisel veriler normalde Birleşik Krallık veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki bir yere aktarılmayacak veya orada saklanmayacaktır.
 • Ancak, kişisel verilerinizi Birleşik Krallık veya AEA dışına aktarmamız gerekirse, bu tür bir aktarımın güvenli bir şekilde yapılmasını ve kişisel verilerinizi korumak için yeterli korumanın mevcut olmasını sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacağız. 
 • Ayrıca, kişisel verilerin gizliliğini sağlamak için tasarlanmış yürürlükteki Birleşik Krallık ve AEA yasalarına da uyacağız.
 • Daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin; kişisel verilerinizi Birleşik Krallık veya AEA dışına aktarırsak, aktarımla ilgili olarak uygulanan ilgili güvenlik önlemlerinin bir kopyasını bizden isteyebilirsiniz.
 • İşletme Sahipliği ve Kontrol Değişiklikleri
 • Zaman zaman işimiz değişebilir ve bu durum işimizin bir kısmını veya tamamını satmamızı gerektirebilir. Böyle bir durumda, bilgileriniz danışmanlarımıza ve muhtemel alıcılara veya ortak girişim ortaklarına ve onların danışmanlarına ifşa edilebilir.
 • İşlediğimiz kişisel veriler, uygun olması halinde, her zaman bu Gizlilik Bildiriminin koşulları altında olmak kaydıyla yeni sahiplerine aktarılabilir ve bu kişilerin bu verileri yalnızca bize sağladığınız amaçlarla kullanmalarına izin verilecektir.
 • Sizin haklarınız
 • Veri koruma kanunu kapsamında bir dizi hakka sahipsiniz. Bu haklar ve bunları nasıl kullanabileceğinize ilişkin bilgiler bu bölümde belirtilmiştir. Bu bölümde ayrıntıları verilen haklarınızı kullanma talebinize yanıt verebilmemiz için sizden kimliğinizi kanıtlamanızı istememiz gerekebilir ve örneğin talebinizin ilgili olduğu kişisel verileri tanımlamamıza yardımcı olması için sizden daha fazla bilgi istememiz gerekebilir. Haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, bu haklar her koşulda geçerli olmadığından, hakkın sizin için geçerli olup olmadığını size açıklayacağız.
 • Haklarınızı kullanma taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda talebinizi ve gerekli kimlik kanıtlarını veya daha fazla bilgiyi aldıktan sonra bir ay içinde yanıt vereceğiz. Talebiniz özellikle karmaşıksa veya çok sayıda talepte bulunduysanız, yanıt verme süremizi iki aya kadar uzatabiliriz. Böyle bir durumda mümkün olan en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz ve yanıt vermek için neden daha uzun süreye ihtiyacımız olduğunu açıklayacağız.
 • Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen şu adreste verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin 2.3 yukarıda.
 • Kişisel verilerinize erişim hakkı – Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin kopyalarını bizden talep etme hakkına sahipsiniz (bazı istisnalara tabi olarak).
 • Yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi hakkı – Hakkınızda tuttuğumuz yanlış verileri düzeltmemizi isteme hakkına sahipsiniz. Sağladığınız yeni verilerin doğru olduğundan emin olmamız halinde, kişisel verilerinizi mümkün olan en kısa sürede düzelteceğiz.
 • Kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme hakkı – İşlememizin yasal dayanağı olarak meşru menfaatlere dayandığımız herhangi bir kişisel veriyi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz (Bölüm 5 yukarıda). İtiraz hakkınızı kullanmak için bir talepte bulunursanız ancak kişisel verilerinizi işlemeye devam etmek için zorlayıcı meşru gerekçelerimiz varsa, bunu yapmaya devam edebileceğiz. Aksi takdirde, kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız.
 • Kişisel verilerinizin silinmesini isteme hakkı – Belirli durumlarda, örneğin verilerinizi hukuka aykırı olarak işlemişsek veya bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar için verilere artık ihtiyacımız yoksa, kişisel verilerinizi silmemizi isteme hakkına sahipsiniz.
 • Size pazarlama yapmamamızı isteme hakkı – Size doğrudan pazarlama göndermememizi isteyebilirsiniz. Bunu, gönderdiğimiz tüm pazarlama e-postalarındaki “abonelikten çık” talimatlarını izleyerek; hesap ayarlarınızı değiştirerek veya yukarıdaki ayrıntıları kullanarak bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı – Bazı durumlarda, örneğin kişisel verilerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız ve doğruluğunu teyit etmemiz gerekiyorsa veya verilere artık ihtiyacımız yoksa ancak kendi yasal haklarınızı kullanabilmeniz için verileri saklamamızı istiyorsanız, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilirsiniz. Kişisel verilerinizi kısıtlamak, kişisel verilerinizi yalnızca sakladığımız ve siz izin vermedikçe veya yasal bir hak talebinde bulunmak ya da üçüncü bir tarafı veya kamuyu korumak için verileri işlememiz gerekmedikçe başka herhangi bir işlem yapmadığımız anlamına gelir.
 1. Şikayetler
 1. Siz bizim için önemlisiniz ve kişisel verilerinizi korumak da öyle. Kişisel verilerin toplanması ve kullanılması söz konusu olduğunda yüksek standartlara sahibiz. Bu nedenle, kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili olarak sizden aldığımız her türlü şikayeti çok ciddiye alıyor ve [email protected] adresinden bizimle iletişime geçerek her türlü sorunu dikkatimize sunmanızı rica ediyoruz.
 1. Ayrıca şu mercilere şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz:
 • Bilgi Komiserliği Görevlisi (Birleşik Krallık’ta veri koruma uyumluluğunu düzenler ve bu amaçla www.ico.org.uk adresindeki web sitesinde bilgi sağlar); veya uygunsa
 • ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya AEA’daki veri koruma yasalarının ihlal edildiği iddia edilen AEA ülkesindeki ilgili bir veri koruma denetim makamı.
 1. Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman karar verdiğimiz şekilde veya yasaların gerektirdiği şekilde değiştirebiliriz. Herhangi bir değişiklik yaparsak, bunlar web sitemizde yayınlanacaktır.

EK 1 – ÇEREZ BİLDİRİMİ

Çerezler, tarayıcınızda veya cihazınızın sabit diskinde sakladığımız harf ve rakamlardan oluşan küçük dosyalardır. Çoğu web sitesi gibi biz de www.huboo.co.uk (Web Sitesi) üzerinde meşru menfaatlerimiz için çerezler kullanıyoruz. Web tarayıcınızın türünü ve sürümünü, işletim sisteminizi, yönlendiren siteyle başlayan URL’lerin listesini, Web Sitesindeki etkinliğinizi ve çıktığınız siteyi belirlemek gibi farklı amaçlar için kullandığımız farklı çerez türleri vardır; ancak genel olarak çerezler sizi Web Sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmemize yardımcı olur, bu da size daha iyi bir deneyim sunmamıza ve ayrıca Web Sitesini geliştirmemize olanak tanır.

Web sitemizi kullanırken çerezlerin kullanımını reddederek (kesinlikle gerekli değillerse) veya tarayıcınızda çerezlerin bir kısmını veya tamamını reddetmenize izin veren ayarı etkinleştirerek çerezleri istediğiniz zaman engelleyebilirsiniz. Ancak, çerezleri engellerseniz, Web Sitesinin erişemeyeceğiniz veya düzgün çalışmayacak bölümleri olabilir.

Aşağıdaki çerez türlerini kullanıyoruz:

Kesinlikle gerekli Çerezler – Bunlar, Web Sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Örneğin, Web Sitesinin güvenli alanlarına giriş yapmanızı sağlayan çerezleri içerirler. Bu Çerezleri bilgisayarınıza yerleştirmek için izninizi istemeyeceğiz. Yine de yukarıda belirtildiği gibi internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bu Çerezleri engelleyebilirsiniz.

İşlevsellik Çerezleri – Bunlar, Web Sitesine tekrar geldiğinizde sizi tanımak için kullanılır, böylece içeriğimizi sizin için kişiselleştirebilir, sizi adınızla karşılayabilir ve tercihlerinizi (örneğin, bölgeniz) hatırlayabiliriz.

Birinci Taraf Çerezleri – Web Sitesi bilgisayarınıza belirli birinci taraf Çerezleri yerleştirebilir ve bunlara erişebilir. Bunlar, Web Sitesi aracılığıyla doğrudan tarafımızdan yerleştirilen Çerezlerdir ve yalnızca Web Sitesini kullanma deneyiminizi iyileştirmek ve ürün ve/veya hizmet yelpazemizi geliştirmek için tarafımızdan kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerezleri – Web Sitesini kullanırken bilgisayarınıza belirli üçüncü taraf Çerezleri yerleştirilebilir. Üçüncü taraf Çerezleri, Web Sitesinde reklam amacıyla kullanılmaktadır.

Analitik Hizmetler – Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, internet günlükleri ve ziyaretçi davranış kalıplarınızın ayrıntıları gibi web sitesi kullanımınız hakkında standart bilgiler toplamak için meşru menfaatlerimiz için üçüncü taraf bir hizmet olan Google Analytics’i kullanırız. Bu hizmeti kullanmamızın nedeni, Web Sitesini ve Web Sitesinin çeşitli bölümlerini kaç kişinin ziyaret ettiğini öğrenebilmemizdir. Bu bilgiler, Web Sitesinin nasıl çalıştığını ve onu nasıl geliştirebileceğimizi öğrenmemize yardımcı olur. Kimsenin kimliğini tespit etmiyoruz ve Google Analytics’in web sitemizi ziyaret eden hiç kimsenin kimliğini tespit etmesini (veya tespit etmeye çalışmasını) sağlamıyoruz veya buna izin vermiyoruz.

Bu Çerez Bildirimindeki Değişiklikler

Bu Çerez Bildirimini zaman zaman veya yasaların gerektirdiği şekilde değiştirebiliriz. Herhangi bir değişiklik yaparsak, bunlar Web Sitesinde yayınlanacaktır.

Huboo.com Çerezleri

Çerez AdıSüreFonksiyonÇerez kategorisi
_ga2 yılZiyaretçilerden analitik bilgi toplamak için Google Tag Manager aracılığıyla Google Analytics tarafından çerezAnalitik
_gat1 dakikaBu çerez, Google Universal Analytics tarafından yüksek trafikli sitelerdeki verilerin toplanmasını sınırlamak için yüklenir.Analitik
_gid24 saatKullanıcıları kişisel olmayan rastgele bir sayı ile ayırt etmek içinAnalitik
__gtm_campaign_urlTarama oturumuWeb sitesini, reklam bilgilerini ve ziyareti oluşturan arama terimini saklayınAnalitik
__gtm_referrerTarama oturumuAnalitik amaçlar için yönlendiren bağlantısını saklayınAnalitik
_gac_UA-139457876-190 günZiyaretçilerden analitik bilgi toplamak için Google Tag Manager aracılığıyla Google Analytics tarafından çerezAnalitik
_uetsid24 saatWeb sitemizi daha önce ziyaret etmiş bir kullanıcıyı tanımlamak ve dönüşümleri izlemek için Microsoft Ads tarafından kullanılırAnalitik
_uetvid390 günMicrosoft Ads tarafından, ziyaretçinin tercihlerine göre alakalı reklamlar sunmak amacıyla ziyaretçileri izlemek için kullanılır.Analitik
_gcl_au90 günGoogle Ads tarafından reklam verimliliğini optimize etmek, kullanıcı dönüşümlerini depolamak ve izlemek için kullanılırAnalitik
_gcl_aw90 günGoogle dönüşüm bağlayıcısı tarafından kullanıcının bir reklamı tıklayıp tıklamadığını veya bir mesaj gönderip göndermediğini izlemek için kullanılan bir çerezAnalitik
_ga_V1XNWVMVJV2 yılZiyaretçilerden analitik bilgi toplamak için Google Tag Manager aracılığıyla Google Analytics tarafından çerezAnalitik
cookie_notice_accepted30 günKullanıcı çerez politikamızı kabul etmişse bilgileri depolarTemel
_fw_crm_v1 yılFreshworks sohbetin Freshworks sohbet widget’ını kullanan kullanıcıyı tanımlamasını sağlayan bir izleyici kimliğiTemel
pdType1 yılPardot tarafından web sitesindeki ziyaretçi davranışını ve kullanım sıklığını anlamak için kullanılan bir çerezAnalitik
recent_history24 saatMisafir tarafından ziyaret edilen URL’leri izlemek ve hatırlamak için kullanılırAnalitik
visitor_id<accountid>10 yılKullanıcının web sitesiyle etkileşimini ve ziyareti oluşturan reklamları izlemek için kişisel olmayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği atayınAnalitik
visitor_id<accountid>-hash10 yılKötü niyetli bir kullanıcının Pardot’tan gelen bir ziyaretçiyi taklit edemeyeceğinden ve ilgili potansiyel müşteri bilgilerine erişemeyeceğinden emin olmak için Pardot’tan bir güvenlik önlemiAnalitik