CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Điều khoản & Điều kiện

Huboo.com (“Trang”) được quản lý bởi PT GIBI MEDIA NUSANTARA cùng với HUBOO PLATFORM (“Chúng tôi“).

Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng Huboo.com nền tảng, cả du khách và người sử dụng (“Bạn“) tuyên bố đã hiểu và đồng ý tất cả các nội dung trong các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Nếu bạn là người dùng trang web không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ nội dung của các điều khoản và điều kiện này, thì bạn không được phép sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đang được hưởng chính sách để thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần hoặc toàn bộ nội dung của các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào, có nghĩa là các quy tắc áp dụng trên trang này có thể thay đổi bất cứ lúc nào đơn phương của chúng tôi, nếu nó xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng để đưa ra một thông báo đối với tất cả người dùng trang web, nó có thể được gửi qua email, phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc trực tiếp thông qua trang web này.

Quy tắc mới sẽ có hiệu lực sau khi thông báo được xuất bản hoặc gửi tới tất cả người dùng của trang web Huboo. Thỏa thuận trên không áp dụng nếu có thay đổi do lý do pháp lý của Indonesia, các điều khoản và điều kiện trên trang web này sẽ thay đổi theo các quy định hiện hành của chính phủ.

Người dùng trang web được khuyến khích đọc kỹ tất cả các điều kiện bên dưới vì chúng sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người dùng trang web này. Bạn có thể đọc các câu hỏi khác về Huboo trên trang Câu hỏi thường gặp hoặc bạn có thể yêu cầu chúng tôi trực tiếp tại [email protected]

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

A. Vị trí Huboo

Huboo.com không phải là tổ chức từ thiện / từ thiện / tổ chức tài chính / chủ nợ. Huboo.com là một nền tảng để tạo thuận lợi cho các giao dịch quyên góp giữa các nhà phát triển và nhà tài trợ. Huboo không chịu trách nhiệm về việc triển khai hoặc thông tin do các nhà cung cấp, nhà tài trợ hoặc người dùng khác cung cấp. Huboo từ đây phát hành tất cả trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này miễn là nó được luật pháp hiện hành cho phép ở Indonesia. Tất cả thông tin trong nội dung mà Streamers cung cấp tại Huboo.com là một phần của thông báo, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc chính xác của nội dung được tạo bởi bộ truyền phát. Vì vậy, bạn biết rằng thông tin và nội dung trên trang bộ truyền phát trên trang web của chúng tôi có nguy cơ của riêng bạn.

B. Hủy kích hoạt tài khoản, chấm dứt và xóa

Khách thăm vBulletin 1.1 hay nền tảng Người dùng có quyền nộp đơn xin Chấm dứt hoạt và / hoặc chấm dứt và xóa các tài khoản đăng ký tên của mình tại Nhà cung cấp nền tảng vBulletin bằng cách gửi email tới [email protected] kèm theo lý do.

1.2 Hủy kích hoạt và / hoặc chấm dứt và xóa Tài khoản khỏi Nền tảng Khách truy cập hoặc Người dùng nền tảng được thực hiện liên quan đến nghĩa vụ của Nhà cung cấp nền tảng lưu trữ dữ liệu cá nhân theo thời hạn quy định tại pháp luật có hiệu lực kể từ ngày ngừng hoạt động và / hoặc chấm dứt và xóa Tài khoản.

1.3 Nhà cung cấp nền tảng có quyền hủy kích hoạt và / hoặc chấm dứt và xóa Tài khoản khỏi Người dùng nền tảng hoặc Người dùng nền tảng nếu được chứng minh vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

C. Thông báo

Người dùng nền tảng hoặc Người dùng nền tảng đồng ý và sẵn sàng nhận tất cả thông báo qua phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn đối với e-mail, dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS) và / hoặc nhắn tin trò chuyện được đăng ký trên Nền tảng và cấp quyền cho Nhà cung cấp nền tảng liên hệ với Nền tảng khách truy cập hoặc Người dùng nền tảng thông qua phương tiện điện tử.

D. Nội dung công khai

Bạn xác nhận rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn hiển thị trên nội dung hoặc dịch vụ của chúng tôi, có thể được truy cập bởi công chúng, chẳng hạn như tên, số điện thoại, e-mail và phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi làm điều này để tiết lộ thông tin cho người dùng của trang web để họ không thể gây ra sự nghi ngờ hoặc thành kiến ​​khác không thể được tính toán.

E. Chính sách giá và dịch vụ

1.1 Giá và / hoặc phí cho Dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo.

1.2 Chúng tôi bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nội dung đó) mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.

1.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc cho bên thứ ba về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ.

F. Quy định của nhà tài trợ

Các nhà tài trợ hiểu rằng: Bất kỳ khoản đóng góp nào nhập vào bộ phát sẽ không được khấu trừ từ chi phí hành chính do nền tảng tính;

1.1 Nhà cung cấp nền tảng tạo điều kiện cho việc phân phối Đóng góp thông qua Nền tảng cho Bộ phát;

1.2 Các khoản tiền nhận được sẽ được nhập vào trên danh nghĩa Streamers Wallet vBulletin sau đó sẽ được gửi đến Wallet thay mặt Streamers muộn hơn 3 (ba) x 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ Quỹ theo yêu cầu bởi Streamers;

1.3 Không ảnh hưởng đến quyền từ chối và / hoặc trì hoãn việc xác nhận tài khoản, nội dung và / hoặc giải ngân của Platform cung cấp, Quỹ nhập vào Wallet thay mặt cho các quyền của một đầy đủ Streamers Streamers, mà phải được hạch toán và chỉ có thể được sử dụng bởi Streamers.

G. Hoàn tiền

Nền tảng không thể hoàn trả một nhà tài trợ cho lý do nào, toàn bộ số tiền đã được quyên góp bởi các nhà tài trợ sẽ được cung cấp đầy đủ cho các bộ truyền phát.

H. Luật sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên trang web này đều thuộc sở hữu của Huboo. Tất cả các thông tin và tài liệu trên website của chúng tôi như: logo, biểu tượng, mã html và mã khác trong trang web này bị cấm phải được sửa đổi, sao chép hoặc thay đổi dưới mọi hình thức bên ngoài của trang web này mà không được phép thể hiện bằng Huboo. Nếu bạn vi phạm các quyền này, chúng tôi có quyền làm cho một bộ đồ dân sự cho tổng số thiệt hại hoặc tổn thất phải chịu. Vi phạm điểm này có thể được bao gồm trong một tội phạm.

I. Loại trừ và giải phóng trách nhiệm

1.1 Huboo không chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ mà các nhà phát triển hứa hẹn trong việc tiến hành Quỹ cho người dùng hoặc nhà tài trợ trong trường hợp có tranh chấp giữa họ. Huboo không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra sau này.

1.2 Huboo không chịu trách nhiệm về sự không hài lòng của bạn với bộ phát cho việc sử dụng các khoản đóng góp đã được thực hiện trên trang web của chúng tôi hoặc các trang web được Huboo hỗ trợ.

1.3 Huboo không chịu trách nhiệm về những gì sẽ xảy ra nếu các khoản quyên góp đã được trao cho các bộ truyền phát như trộm cắp, tham ô hoặc bất kỳ hành vi nào gây mất quỹ tài trợ.

1,4 Trong mọi trường hợp, Nền tảng Người dùng sẽ bồi thường thiệt hại Huboo và / hoặc tránh Huboo (bao gồm cả cán bộ, giám đốc, nhân viên, huấn luyện viên, và những người khác) trên mỗi sạc bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ khiếu nại hoặc khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ Vi phạm người dùng nền tảng của Quy tắc sử dụng Huboo và / hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

1.5 HUBOO KHÔNG CUNG CẤP BẤT K D BẤT K D THIỆT HẠI BẤT K FORM MẪU QUỸ HOÀN THÀNH TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

1.6 Nếu trong tương lai bạn tìm thấy những người sử dụng hoặc thấy rằng có streamers đáng ngờ hoặc dấu hiệu gian lận, bạn đồng ý giúp đỡ và hợp tác với Huboo báo cáo cho chúng tôi và tham gia để giúp giải quyết các trường hợp.

J. Bản quyền và thương hiệu

Tất cả các tính năng trên trang web này là tài sản PT GIBI MEDIA NUSANTARA cùng với HUBOO PLATFORM và bảo hộ theo quy luật của Indonesia chứa trong Đạo luật sở hữu trí tuệ (Quyền sở hữu trí tuệ). Do đó, người dùng trang web không được phép lạm dụng các tính năng có trong trang web này cho mục đích cá nhân, tập thể hoặc thương mại.

K. Luật quản lý và quyền tài phán

Điều khoản và Điều kiện sẽ được điều chỉnh, hiểu và thực hiện theo pháp luật của nước Cộng hòa Indonesia và khách và Nền tảng tài nộp cho thẩm quyền của Cục Quốc Abritase Indonesia (Bani).

Mỗi người cố ý và không phải loan tin sai sự thật và kết quả sai lệch trong sự mất mát của người tiêu dùng trong giao dịch điện tử sẽ bị bắt trong việc cung cấp hình sự được viết tại Điều 28 của Số Luật 11 năm 2008 về thông tin và giao dịch điện tử (UU ITE).

L. Xử phạt

Nếu người dùng trang web bị phát hiện vi phạm các điều khoản và điều kiện đã được thực hiện cố ý hoặc không toàn bộ hoặc toàn bộ, thì:

1.1 Chúng tôi sẽ thông báo / thông báo qua tin nhắn / email hoặc điện thoại cho người dùng về những điều khoản nào bị vi phạm;

1.2 Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt phù hợp với các vi phạm do người dùng của trang web gây ra.

M. Giải quyết Tranh chấp và Điều kiện Buộc

1.1 Trong trường hợp có tranh chấp hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc diễn giải hoặc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này, Khách truy cập Platform và Người dùng nền tảng đồng ý sử dụng mọi nỗ lực để giải quyết tranh chấp hoặc tranh chấp thông qua việc cân nhắc để đạt được sự đồng thuận.

1.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ và / hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện và / hoặc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện, mà không thể được giải quyết một cách thân thiện, cả hai đều liên quan đến việc vi phạm hoặc sai lầm cá nhân, bao gồm cả liên quan đến việc chấm dứt và / hoặc hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện này, nó sẽ được giải quyết và quyết định thông qua BANI ở khu vực địa phương. Mặc dù có tranh chấp hoặc tranh chấp, Khách truy cập nền tảng hoặc Người dùng nền tảng phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và điều kiện này, không ảnh hưởng đến việc áp dụng quyết định trọng tài cuối cùng.

1.3 Bạn thừa nhận và hiểu rằng nền tảng của chúng tôi có thể ngừng hoạt động do các sự kiện vượt quá khả năng và hoặc con người không thể tránh khỏi vì có chiến tranh, bạo loạn, hỏa hoạn, thiên tai, permogokan và các thảm họa khác tuyên bố bởi các nhà chức trách.